Златица Апостолов, едукатор во „Бибиверзум“

Златица Апостолов, едукатор во „Бибиверзум“

Повеќе од авторот

Мили другарчиња, да се потсетиме што научивме за звуците?
Научивме дека звукот има извор и дека постојат природни и вештачки звуци.
Денес ќе работиме интересни активности за звуците.
Во првата задача внимателно разгледајте ја сликата, пронајдете каде се наоѓа телефонот, а потоа заокружете и објаснете кој најгласно ќе го чуе телефонот кога ѕвони и зошто?
Во втората задача треба да заокружите дали е точен или неточен исказот.
Потоа слушајте различни звуци од музички инструменти и можете да нацртате кои ви се пријатни, а кои непријатни звуци, по ваш избор. Учете со Биби и Боби за звуците и уживајте во активностите низ игра!912

X