Мартин Поповски, едукатор во „Бибиверзум“

Мартин Поповски, едукатор во „Бибиверзум“

Повеќе од авторот

Ајде другарче мое, прочитај го текстов кој е извадок од сказната ,,Зази, Зина и планетата Земја” и потоа одговори со целосни реченици на поставените прашања.912

X