Магдалена Петреска, едукатор во „Бибиверзум“

Магдалена Петреска, едукатор во „Бибиверзум“

Повеќе од авторот

Магдалена Петреска, едукатор во „Бибиверзум“ и професор по одделенска настава, подготви гатанки наменети за учениците од 3. одделение во основните училишта. Уживајте и погодувајте заедно со децата

*Одговори: диња, зелка, шатка, кокиче, авион, часовник912

X