Димитрова-Урошева, едукатор во „Бибиверзум“

Димитрова-Урошева, едукатор во „Бибиверзум“

Повеќе од авторот

Кој вели дека математиката е тешка? Таа може да биде и забавна.

Ајде да откриеме каде и кој знак недостига.912

X