Златица Апостолов, едукатор во „Бибиверзум“

Златица Апостолов, едукатор во „Бибиверзум“

Повеќе од авторот

Ова е вежба по природни науки и е наменета за првачињата

Драги другарчиња, ајде да учиме за местото во кое живееме…
Вежба бр.1. Во првиот правоаголник нацртај град, а во вториот правоаголник нацртај село. Обој ги!
Вежба бр.2. Во втората вежба треба да го обоиш објектот во кој живееш. На пример, ако живееш во зграда, треба да ја обоиш зградата, а ако живееш во куќа, треба да ја обоиш само куќата.
Вежба бр.3. Во третата вежба треба да си замислиш дека Биби и Боби се твои гости.
Потоа треба да нацрташ објекти во твојот град кои ќе им ги покажеш на Биби и Боби.

Уживај во активноста заедно со Биби и Боби!912

X