„Не борете се против лутината – прифатете ја. Начинот на кој ќе ѝ пристапиме зависи од начинот на кој ја гледаме лутината. Сите чувства се во ред“, Сања Иванушевиќ-Гргаш, магистер на психологија и терапевт на игра.

Прочитајте повеќе на овој ЛИНК.912

X