Димитрова-Урошева, едукатор во „Бибиверзум“

Димитрова-Урошева, едукатор во „Бибиверзум“

Повеќе од авторот

Ова е вежба за ученици од 4. одделение од предметот работа со компјутер, подготвена од Владанка Димитрова-Урошева, едукатор во „Бибиверзум“.
Другарчиња, ајде да го примениме тоа што го научивме.

 912

X