И покрај непопуларноста што ја ужива домашната работа во општеството денес, нејзиното потекло е многу нејасно. Ако пребарувате „кој ја измислил домашната работа?“ на интернет, ќе добиете многу резултати. Некои тврдат дека била измислена од одредена личност, но прашање е колку се точни овие извори.

Како и многу работи, домашната задача можеби нема ниту еден пронаоѓач.

Домашната задача постоела дури и во Римската Империја

Во реалноста, раните концепти за домашна задача може да датираат со векови наназад. Се разбира, ова не значи домашна задача каква што ја знаеме денес. Сепак, оваа идеја вклучува активности како што се вежбање или учење дома.

Според некои писатели, Плиниј Помладиот можеби усвоил рана форма на „домашна работа“. Тој ги охрабрил учениците да ги подобрат своите говорни вештини надвор од центрите за формално образование. На пример, доколку учениците биле дома, таму можеле да ги подобрат своите вештини.

Што се однесува до вистинскиот изумител на домашната задача, постојат две личности што се споменуваат низ историјата.

Еден од нив е Јохан Готлиб Фихте. Многу историчари го сметаат за татко на германскиот национализам. Освен во политичкиот живот, дал и одреден придонес во образованието.

Друга личност за која се тврди дека е изумител на модерната домашна задача е Хорас Ман. Ман бил првиот претседател на Антиохискиот колеџ, институција со седиште во Охајо која постои и денес. Ман ја посетил Европа и сметал дека европските методи на образование се инспиративни. По враќањето во Америка, тој решил да го примени она што го забележал уште во родниот Масачусетс. Меѓу работите што ги вовел била и домашната задача.

Домашната задача на почетокот не била популарна

Иако некои мислат дека американскиот образовен систем ги прифатил домашните задачи од самиот почеток, вистината е дека тие на почетокот не биле популарни. Причините биле различни, вклучително и размислувањето на луѓето кои биле скептични за потребата да се прават училишни активности дома. Многумина мислеле дека идејата ќе биде штетна за добросостојбата на учениците.

Така била воведена забрана за домашни задачи во Калифорнија во 1907 година. Оваа забрана траела повеќе од една деценија. Многу истакнати публикации ја доведуваат во прашање оваа практика. Во 30-тите години, Американското здружение за детско здравје тврдело дека домашната задача е форма на детски труд.

Некои земји и денес ги забрануваат или ги обесхрабруваат домашните задачи

До ден-денес постоењето на домашните задачи е контроверзно. Многу експерти за образование се скептични за нејзината вредност. Други ја критикуваат со образложение дека на учениците не им останува време за хоби и дружба со семејството.

Многу земји или ги ограничуваат или ги забрануваат домашните задачи. Еден забележлив пример е Финска. Во оваа земја учениците имаат пократки училишни часови, па дури и на училиште имаат многу слободно време за хоби или интеракција со соучениците и пријателите.

Школувањето е помалку конкурентно бидејќи се става помал акцент на оценувањето, а поголем на учењето. Можеби мислите дека финскиот систем ќе ги направи учениците мрзливи, со оглед на недостигот на притисок, но всушност, финскиот образовен систем е меѓу најдобрите во светот.

Извор912

X