Магдалена Петреска, едукатор во „Бибиверзум“

Магдалена Петреска, едукатор во „Бибиверзум“

Повеќе од авторот

Драги другарчиња, ајде сите заедно денес да откриеме кое е омилено овошје во вашите семејства.
За да откриеме, најнапред треба да собереме податоци, да ги претставиме на различни начини, да ги анализираме и да дојдеме до заклучок.
Среќна работа во прибирањето податоци.912

X