Димитрова-Урошева, едукатор во „Бибиверзум“

Димитрова-Урошева, едукатор во „Бибиверзум“

Повеќе од авторот

Учебната година е во заминување. Математика собиравме, одземавме мали од големи броеви.
Ајде сега знаењето да го примените со брзо решавање заедно со Биби…912

X