Златица Апостолов, едукатор во „Бибиверзум“

Златица Апостолов, едукатор во „Бибиверзум“

Повеќе од авторот

Другарчиња, ајде да броиме по пет.
Почнуваме од бројот 5, кој се наоѓа до нозете на Биби.
Најпрво на бројот пет додаваме уште пет, што значи 5+5 = 10.
Откако ќе го добиеме бројот 10,  додаваме плус 5, значи 10+5=15.
И сè така по ред додека не го добиеме бројот 100. Забавувајте се со Биби и учете математика!912

X