Димитрова-Урошева, едукатор во „Бибиверзум“

Димитрова-Урошева, едукатор во „Бибиверзум“

Повеќе од авторот

Ова е вежба за ученици од 4. одделение од предметот работа со компјутер, подготвена од Владанка Димитрова-Урошева, едукатор во „Бибиверзум“.
Другарчиња, ајде тоа што го научивме да го примениме.912

X