Пријавувањето на децата за учество во новиот образовен пилот-проект „Бибиверзум“ заврши.
Наставата ќе ја посетуваат 40 деца, а групите се формирани. Родителите на пријавените деца ќе бидат контактирани по телефон.
По оцена на успешноста на проектот, за наредната година се планираат повеќе групи и проширување на целиот проект низ цела Македонија.912

X