Треба да го вратиме достоинството на семејството како заедница каде што правилно се распоредени улогите, а не она што денес го имаме, два вида улоги во семејството – едни се магариња, а други се паразити. Вие морате да ги оспособите децата, морате да ги научите да испржат јајца, да наместат кревет, а не да ги оставите уште малку да спијат со став „кога ние сме се мачеле, не мора и тие“, проф. д-р Влајко Пановиќ.

Прочитајте ги на овој ЛИНК.912

X