Четвртата кратка репортажа ни ја испрати 12-годишната Мирела Чеховиќ од ОУ „Алија Авдовиќ“, Љубош, Скопско.

Мирела ни пишува за нејзиното патување во Прилеп, за Маркови Кули и чаршијата.

Откријте ги нејзините доживувања од фотографиите што ни ги испрати:

За учество во конкурсот за детска репортажа, прочитајте ги правилата на следниот ЛИНК.912

X