„Нема ништо лошо да им се кажува на девојчињата дека се убави сѐ додека еднакво им се дава вредност на квалитетите што ги поседуваат, а кои немаат никаква врска со изгледот“, доц. д-р Калина Сотироска Иваноска, психолог.

Прочитајте повеќе на овој ЛИНК.912

X