Видео на кое девојче ѝ објаснува на својата мајка зошто било нервозно.

– Сега ти е полесно? – ја прашува мајката.

– Да – одговара девојчето.
– А зошто беше нервозна?
– Затоа што кога сум гладна, тогаш сум многу нервозна. Малку полудувам.

Извор912

X