„Друштвото на врсници е неопходно во развојот на секое дете. Сепак, ако се чувствителни или имаат специфични интереси, на некои деца повеќе време им е потребно да поминуваат сами. Наместо да ги терате да одат надвор по секоја цена, помогнете им на децата да уживаат во тие моменти“, Марија Милојковиќ, преведувач и писател.

Прочитајте повеќе на овој ЛИНК.912

X