Детето може да го удира другарчето зашто не знае да го реши проблемот вербално, можеби не знае како да го повика другарчето да си играат. Размислете за фактите што би можеле да мотивираат одредено однесување, Монтесори-методи.

Прочитајте повеќе на овој ЛИНК.912

X