Моделот на образование во скандинавските земји постојано добива глобално признание за неговите резултати во академскиот успех, задоволството на учениците и когнитивниот развој. Па, по што се разликува од другите модели на образование?

Наместо исклучиво да се дава приоритет на академските достигнувања, скандинавскиот модел се залага за холистички пристап кон учењето, со тоа што ученикот е во центарот. Нордиските училишта не прифаќаат произволни стандарди за учење или оценување (всушност, повеќето училишта во Скандинавија немаат централизирани испити до 16-годишна возраст) и наместо тоа се фокусираат на развојот во поширока смисла. Овој холистички поглед на образованието промовира вредности како што се автономија, соработка и игра, како дел од учењето.

Во училницата тоа подразбира многу флексибилни лекции, каде што наставниците можат да ја користат националната наставна програма, но не се обврзани да ја следат. Престојот на училиште е генерално пократок, со цел да се промовира воведување рамнотежа помеѓу училиштето и семејниот живот. Ова го прави учењето поефикасно и во исто време остава доволно време за слободни активности и поминување време со семејството.

Учениците, исто така, се охрабруваат да размислуваат надвор од рамката, да ја истражуваат својата креативност и да преземаат ризици, дури и ако постигнат неочекувани резултати.

Најважниот аспект на нордискиот модел е неговиот акцент на социјалното учење. Учениците учат едни со други во инклузивна средина, додека развиваат социјална интеракција, јазични и комуникациски вештини.

Извор912

X