Во ера на технолошка револуција, една област се издигнува над другите како основа за подготовка на младите умови за иднината – СТЕМ-едукацијата. Додека овие четири букви може да звучат непознато, тие всушност претставуваат подготовка на децата за свет што се менува со брзина на светлината.

Што е СТЕМ?

СТЕМ е акроним кој се однесува на наука (Science), технологија (Technology), инженерство (Engineering) и математика (Mathematics). СТЕМ-едукацијата претставува мултидисциплинарен пристап на учење кој опфаќа широк спектар на области од науката, технологијата, математиката и инженерството, излегувајќи од рамките на класичните наставни предмети. СТЕМ-образованието не е само за образование во овие четири области – СТЕМ е целосен пристап кон учење каде што реалниот свет се спојува со училницата.

Важноста на СТЕМ-образованието

Во еден свет каде што технологијата станува интегрален дел од секојдневието, важноста на СТЕМ-образованието не може да се занемари. Ова не е само затоа што децата се среќаваат со нови технологии во секој аспект на нивниот живот, туку и затоа што вештините научени преку СТЕМ-образованието се многу важни за идните генерации.

Бенефитите од СТЕМ-образованието

1. Развивање критичко мислење: Преку СТЕМ-задачи децата учат како да пристапуваат до проблемите на различни начини, да анализираат резултати и да доаѓаат до заклучоци. 2. Стекнување практични вештини: Наместо да се фокусираат само на теорија, СТЕМ-активностите често вклучуваат практични задачи кои ги подготвуваат децата за реалниот свет.
3. Подготовка за идната кариера: СТЕМ-областите се најбрзорастечкиот дел на пазарот на труд.

Развој на животни вештини преку СТЕМ-едукација

СТЕМ не е само за учење наука и математика. Тоа е и за развивање животни вештини како што се: • Решавање проблеми
• Креативност и иновации
• Критичко мислење и анализа
• Тимска работа и комуникација


Како СТЕМ влијае врз развојот на децата?

СТЕМ-образованието е многу повеќе од учење факти. Тоа е образование што го подготвува детето за живот во дигиталниот век. Преку СТЕМ децата учат како да бидат адаптивни, како да се соочуваат со неочекувани предизвици и како да ги применуваат своите знаења во различни контексти.
Затоа СТЕМ-едукацијата не е само модерна фраза или тренд во образованието. Таа е основна потреба за подготовка на нашите деца за светот што нè очекува. Со подготовка на младите умови во СТЕМ, ние не само што инвестираме во нив, туку и во нашата заедничка иднина.


Децата во нашата држава имаат можност да добијат една од најдобрите СТЕМ-едукации преку IQ UP! едукативните програми за деца од 3 до 13 години. IQ UP! нуди СТЕМ-едукација базирана на иновативна и уникатна методологија, каде што децата го запознаваат магичниот свет на науката и технологијата, стекнуваат функционално знаење и развиваат животни вештини.

И уште поинтересно е што IQ UP! СТЕМ-едукација е единствена во која има интегрирано и литература и програмирање за деца. IQ UP! програмите се уникатни, иновативни и забавни, приспособени на возраста и интелектуалните потреби на секое дете. Тие се поделени на неколку возрасни групи, а опфаќаат деца на возраст од 3 до 13 години.

Секоја IQ UP! едукативна програма трае 9 месеци и содржи 5 програми во 1 курс • СТЕМ-едукација (наука, технологија, инженерство и математика)
• Програмирање
• Литература
• Интелектуален развој
• Развој на животни вештини

Програмите се многу динамични, интерактивни и богати со содржини. Секоја програма содржи:
• 40 различни теми
• Над 200 научни поими
• Над 100 експерименти
• Над 100 реални проекти
• 40 едукативни научни приказни
• 40 дигитални проекти за кодирање
• Над 50 мозочни вежби
• 120 логички вежби и задачи

Регистрирајте се за бесплатен ДЕМО час и откријте ја магијата на IQ UP! едукација! УПИСИТЕ се во тек!

Регистрирајте се за бесплатен пробен час ОВДЕ или контактирајте нѐ во IQ UP! училишниот центар најблиску до вас:
IQ UP! Аеродром – 070 382 269
IQ UP! Карпош – 078 887 889
IQ UP! Велес – 075 380 443
IQ UP! Прилеп – 071 308 446
IQ UP! Охрид – 078 249 507
IQ UP! Кавадарци – 075 448 873
IQ UP! Кичево – 071 777 939
IQ UP! Штип – 079 324 249
IQ UP! Гевгелија – 077 771 708
IQ UP! Струмица – 078 340 709
(Комерцијална објава)912

X