Амнионската течност (плодова вода) го штити детето во стомакот од надворешни повреди, бучава, му овозможува слободно движење и на тој начин создава услови за симетричен развој на скелетот и мускулите.

Она што се смета за нормално е доволна количина на плодова вода која е проѕирна или бледожолта и без мирис. Меѓутоа, за време на бременоста или непосредно пред породувањето плодовата вода може да ја промени бојата, а експертите објаснуваат зошто се случува тоа и дали е опасно.

– Плодовата вода е безбојна или бледожолта течност, без мирис. Понекогаш во неа се видливи мали количества слуз од мукозната мембрана, но генерално треба да биде чиста. Секоја промена во бојата или мирисот на плодовата вода за време на бременоста може да укаже на потенцијален проблем – вели специјалистот по гинекологија и акушерство д-р Дебора Рејнс.

Исто така, точно објаснува што укажуваат различните промени на бојата во плодовата вода.

Ако амнионската течност е:

-црвена: укажува на крвавење – често плацентата
-темноцрвена: покажува дека крвта е хемолизирана – често поврзана со фетална хемолитичка болест
-зелена: оваа боја укажува на истурање фекален материјал, што може да значи дека бебето во стомакот страда
-жолта (темна/златна): укажува на присуство на жолчка – поврзана со хемолитична болест или присуство на стар фекален материјал.

Прва столица – мекониум во амнионската течност

Акушерот гинеколог д-р Петар Насар од Медицинскиот центар „Света Агнес“ од Калифорнија истакнува дека плодовата вода е проѕирна или светложолта, но понекогаш по пукањето на воденикот може да се забележи темножолта или темнозелена плодова вода. Ова се случува кога бебето ќе ја исфрли првата столица, односно мекониумот во плодовата вода – има различни причини за тоа, а најчесто тоа е знак дека породувањето доцни.

– Ако плодовата вода е заматена за време на бременоста, тоа укажува на некои проблеми со бебето и дека тоа страда. Тогаш е неопходно трудницата веднаш да се јави на лекар – вели д-р Насар.

Од друга страна, ако се забележи зелена плодова вода при породувањето, тоа генерално не е проблем, но устата на бебето веднаш по породувањето се чисти од мекониумот за да не го вдишува.

Извор912

X