Децата со нарушување на вниманието и хиперактивност (АДХД) често покажуваат симптоми како хиперактивност, невнимание и импулсивност, заедно со потенцијални нарушувања на спиењето. Ако детето со АДХД постојано се буди рано, различни фактори, вклучувајќи ги нарушувањата на спиењето, симптомите на АДХД, лековите или основните невролошки состојби, може да придонесат за феноменот.

Зошто децата со АДХД се будат рано?

Невролошките промени поврзани со АДХД, особено оние што го зафаќаат фронталниот лобус одговорен за регулација на спиењето, може да го нарушат природниот циклус сон-будење. Истражувањата покажуваат дека разликите во моделите на мозочните бранови меѓу децата со и без АДХД може да ги објаснат вообичаените проблеми со спиењето кај АДХД.

Нарушувањата на спиењето, како што е несоницата, може да бидат почести кај луѓето со АДХД, што потенцијално ги влошува моделите на раното будење. Дополнително, самите симптоми на АДХД, како што се тешкотии во игнорирањето на одвлекувањата или опуштањето, може да го попречат континуитетот на спиењето.

Одредени лекови кои се користат за лекување на АДХД, особено стимуланси, исто така можат да влијаат врз спиењето, потенцијално намалувајќи го вкупното време за спиење.

Истражувањата покажуваат дека тешките симптоми на АДХД се поврзани со поголеми нарушувања на спиењето, додека недоволното спиење може да ги влоши симптомите на АДХД и општите симптоми на лишување од сон, како што се промени во расположението, замор и слаба концентрација.

Лекови за АДХД и нарушувања на спиењето

Стратегиите може да вклучуваат техники за управување со АДХД, спроведување конзистентни рутини за спиење, решавање на нарушувања на спиењето со лекови или терапија, како и барање стручна помош за развивање стратегии за справување и подобрување на спиењето.

Не сите лекови за АДХД предизвикуваат нарушувања на спиењето – нестимулативните лекови може да понудат алтернативи со помалку несакани ефекти поврзани со спиењето.

Барањето помош од давателите на здравствени услуги и професионалците за ментално здравје може да помогне со проблемите поврзани со АДХД и проблемите со спиењето. Воспоставувањето здрави навики за спиење и раното справување со лишувањето од сон може да има позитивни резултати за целокупната благосостојба на децата.

Автор: Томислав Станиќ

Извор912

X