Читањето на календарот можеби изгледа како тривијална активност, но не е за секого. Професорот Џакомо Стела раскажува за неговото искуство, објаснувајќи ја важноста од обезбедувањето достапни алатки за децата со тешкотии. Професорот тврди дека со цел да се адресира концептот на времето, потребно е да се направи чекор назад и да се задлабочи темата за менталните репрезентации. За децата, овие репрезентации се фундаментални во процесот на учење бидејќи им дозволуваат да ги разберат основните механизми. „Репрезентациите не се тешки: тие се ментални конструктори кои се развиваат преку искуство. Менталната репрезентација е идејата која ги води нашите дела и одлуки“.

Концептот за времето: календарот како поддршка

„Концептот за времето е постигнат само ако индивидуата има лесно пристапна достапност до секвенциите во денот, како умот да ѝ е календар. Ако тоа не се случува и ако детето не може да ги кажува деновите од неделата, тоа значи дека оваа репрезентација не била конструирана и затоа е потребно да се има едноставен календар, како надворешна поддршка за менталната репрезентација што недостига. Сепак, календарот мора да биде линеарен.

Но, зошто е потребен линеарниот календар?

Професор Стела раскажува за неговото искуство и околу тоа. „Милано. Татко и неговиот син се појавуваат во моето студио. Загрижениот татко ми објаснува дека неговиот син, ученик во 4. одделение, нема концепт за време. За целосно да ја разбере ситуацијата, му покажувам календар од моето биро на детето и го прашувам: Кој ден е денес? Детето одговара точно – 26-ти. Точно. А кој ден е утре? – 27-ми. Многу добро. Проблемот настанува кога го прашувам: А кој ден беше вчера? – 19-ти.

За да се разбере одговорот на детето, само погледнете го календарот на паметните телефони: 19 е над 26. „Бидејќи нема концептуална репрезентација на деновите од месецот, детето не верува во сопствените мисли и целосно се потпира на она што го гледа напишано на неговиот календар. Не само тоа, туку детето е инхибирано од конструкција на ментална репрезентација, бидејќи веќе знае дека ќе греши“. Затоа, потенцира професор Стела, од есенцијално значење е децата со одредени тешкотии да имаат пристап до алатки кои им ги олеснуваат менталните репрезентации, на пример, линеарен календар“.

Ова нè учи дека никогаш не треба да земаме ништо здраво за готово и не треба да ги етикетираме тешкотиите што ги имаат овие деца како недостиг на посветеност или на интелигенција. Она што е потребно не е негативна осуда која прави да се чувствуваат неспособни, туку промена во пристапот кој им помага да ги изнајдат вистинските алатки, алтернативен начин да научат, како и зголемување на нивниот потенцијал. Бидејќи „никој не се раѓа негиран!“

Автор: Иларија Бараброса

Извор912

X