Владата ја донесе Програмата за обезбедување социјална сигурност за жените што вршат земјоделска дејност, на предлог на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

– Првпат со оваа Програма се решава правото на користење надоместок за мајчинство за време на спреченост за вршење на земјоделската дејност поради раѓање, кое не е опфатено со прописите за платено породилно отсуство од областа на работните односи на вршителките на земјоделска дејност. Предвидена е мерка за финансиска поддршка во износ од 81.000 денари за деветмесечен надоместок за мајчинство на жените што имаат статус на осигуреник индивидуален земјоделец, стекнат согласно Законот за пензиското и инвалидското осигурување, во времетраење од 12 месеци пред раѓање на детето – соопштија од Владата.

Оттаму додаваат дека програмата е предложена како времено решение, со цел излегување во пресрет на земјоделките, до усогласување системско решение на кое веќе се работи.912

X