Ако сакате да остварите квалитетна врска со детето и да воспоставите мост на доверба, најважно е да разберете дека вие како родител треба да се приспособите и ако треба, да го промените својот начин на комуникација, Драгана Алексиќ, професионален семеен тренер.

Прочитајте повеќе на овој ЛИНК.912

X