„На детето му се потребни љубов, нега, грижа, посветеност, но и одреден вид фрустрација за да се постигне воспитување“, Марија Стефанова, психолог и психотерапевт.

Прочитајте повеќе на овој ЛИНК.912

X