Дајте му љубов на детето, искажувајте ги вашите чувства и бидете грижливи. Покажете му дека неговиот живот ве интересира. Пофалете го неговиот труд, добрите особини, успеси и ценете ги неговите идеи. Уживајте во заедничките моменти, само со детето или со целото семејство. Поттикнете го детето да зборува со вас за своите чувства. За детето е важно во тешки ситуации да знае дека не е само и дека може да ви се обрати и заедно да најдете решение на проблемите.

Прочитајте повеќе на овој ЛИНК.912

X