Веруваме дека не ви се непознати погледите полни со љубов што можат да се забележат меѓу бабите и дедовците и нивните внуци. Нивната врска е очигледна, нежна и единствена.

„Тоа е единствената врска во која луѓето се луди еден по друг само затоа што дишат“, вели д-р Артур Корнхабер.

Придобивките од тој однос за внуците

Експертите велат дека физичките, духовните и емоционалните придобивки од здрав однос помеѓу бабите и дедовците и внуците се важни за секого. Бабите и дедовците им помагаат на децата да стекнат чувство за нивното потекло и да се поврзат со нивната семејна историја. Тие можат да пренесат важни семејни традиции и животни приказни во кои внуците не само што ќе можат да уживаат, туку ќе ги ценат уште повеќе со текот на времето.

Децата што развиле длабоки односи со бабите и дедовците учат дека можат да сакаат некој друг и да зависат од некој друг освен од нивните родители.

Сузан Босак, автор на книги за семејните врски, вели дека децата што имаат силни врски со ангажираните, грижливи баби и дедовци развиваат поголема самодоверба, подобра емоционална стабилност, посилни социјални вештини (вклучувајќи ја способноста да се издржи притисокот од врсниците) и подобри училишни перформанси.

Бидејќи родителските фази и интензивните работни обврски во животот на бабите и дедовците обично се нешто од нивното минато, тие може да посветат време и внимание што децата нема секогаш да можат да го добијат од своите родители. Босак тврди дека децата честопати велат дека нивните баби и дедовци со задоволство им кажуваат за семејните настани за кои нивните родители не откриваат доволно, како што се симпатичните злодела што ги правеле мајките или татковците како деца.

Придобивките од оваа врска за бабите и дедовците

Бабите и дедовците, исто така, имаат многу придобивки од блискиот однос со нивните внуци. Желбата да се биде присутен додека расте детето поттикна многу баби и дедовци да бидат физички поактивни, да се едуцираат за прашања важни за децата и повнимателно да го чуваат сопственото здравје.

Важноста на контактот

Не сите баби и дедовци можат да бидат присутни во животот на нивните внуци колку што би сакале, но дури и оние што живеат далеку може да имаат огромно влијание врз нивните животи. Со малку труд и со помош на модерната технологија, таа врска може да расте и да опстои.

Алан Зуло, автор на книгата за односот меѓу бабите и дедовците и нивните внуци, вели: „Да се ​​биде баба и дедо не е почесна позиција. Имаме силна улога дури и ако не живееме во ист град. Сè уште можеме да имаме големо влијание врз животите на внуците и можеме да се обидеме да им ги пренесеме добрите работи што ги научивме во текот на нашите животи, со цел да ги збогатиме нивните животи и да ги направиме подобри луѓе.“

Извор912

X