Нитара Бамбани е најмладото дете што го рецитира Периодниот систем на елементите. Таа има три години и напамет ги знае сите 118 елементи од Периодниот систем. Погледнете го видеото:912

X