Јелена Димитриевска, дефектолог

Јелена Димитриевска, дефектолог

jelena.gjinoska@hotmail.com

Повеќе од авторот

Најважно од сè, секогаш бидете тука за нив, да ги заштитите и да ги пренасочите кон уметноста. Верувајте во нив и нивната самостојност. Затоа што тие можат, а вие сте тука за да им укажете за боите на светот и неговата убавина.

Терминот слепило се користи за целосна или речиси целосна загуба на видот. Оштетувањето на видот може да доведе до проблеми во нормалните секојдневни активности, како што се возење, читање, дружење, пешачење и други. Слепило се јавува како резултат на физиолошки или невролошки нарушувања, повреди итн. Исто така, може да биде предизвикано од наследни фактори, повреди или болести. Бидејќи вештината за слушање ќе биде главен извор на информации кај децата што се слепи или со оштетен вид, потребно е таа вештина да се развие уште во раниот развој.

Вештината за слушање ќе му помогне на детето да добие информации за општо учење и разбирање на околината, како и критични безбедносни информации потребни за безбедно движење. Вештината за слушање обезбедува информации за непосредната и пошироката околина што може да биде особено корисно за развој на вештини за ориентација и мобилност. Тие треба да бидат охрабрени не само да ги идентификуваат звуците, туку да извлекуваат значење од звуците што ги слушаат и да создаваат врски помеѓу работите што ги слушаат, вклучувајќи сличности и разлики. Овие вештини се важни за развој на јазикот, како и развој на социјални вештини и добра ориентација и мобилност.

Охрабрете го детето да реагира на усна настава во различни поставувања: домашна средина, училница, на отворено (на пр., игралиште, двор, терен), продавници (на пример, намирници, трговски центар, оддел).

 

Стратегии за добро слушање:

1. Научете го вашето дете да ве слуша првиот пат кога зборувате. Бидете јасни и концизни кога давате инструкции. Посветете му го на вашето дете целосното внимание кога ќе ви се обрати. Престанете со она што го правите за да го намалите одвлекувањето на вниманието за вас и вашето дете. Кажете му колку работи треба да запомни, т.е. да направите три работи: „стави ја кутијата за ручек во својата соба, земи ги чевлите и закачи ја јакната“. Повторете ги важните зборови за да му помогнете на вашето дете да се сети, т.е. „кутија за ручек, чевли, јакна“.

2. Охрабрете го детето да го идентификува зборот што недостига. Родителот може усно да каже реченица, изоставувајќи клучен збор и во зависност од способноста на детето да избере соодветен збор за да ја заврши реченицата. Или играјте игри за слушање, како што е барање од вашето дете да покаже одреден звук. Овој вид активност ќе му помогне на детето да лоцира од каде доаѓа звукот, што е многу важна вештина за ориентација и мобилност.

3. Охрабрете го детето да запомни звуци, зборови и приказни. Охрабрете го детето да повторува звучен образец (2 слога, 3 слога, ритмичка шема) во кратки интервали и по редослед. Друг начин за вежбање на оваа вештина е повторување на звуците создавајќи плескање со рацете, крцкање, газење со нозе или свирење на инструменти или создавање бучава со различни звучни предмети. Можностите се бесконечни!

4. Играјте игри за слушање за да ги идентификувате животните или звуците на животната средина, т.е. користејќи цеде со животински звуци или секојдневни звуци што се појавуваат дома или на училиште. Играјте игри со погодување, т.е. наполнете торба со предмети што испуштаат различни звуци, како што се ѕвонче, часовник, тапан итн. Дозволете му на вашето дете да претпостави кој предмет предизвикува бучава. Играјте со музички инструменти и дозволете му на вашето дете да копира различни ритми. Играјте игри со плескање и оставете го вашето дете да го копира вашиот ритам на плескање. Демонстрирајте високи и слаби звуци, брзи и бавни ритми и гласни и меки звуци.

5. Читајте му приказни на вашето дете и замолете го да слуша одреден збор. На пример, секогаш кога ќе го слушне зборот „куче“, тоа мора да испушти звук како куче, или секогаш кога ќе го изговорите зборот „среќен“, тоа мора да плеска со рацете. Или во текот на приказната паузирајте и поставете прашања за да се осигурите дека вашето дете слуша конкретни детали од приказната.

6. Играјте игри каде што се користат врзани очи. Ова може да им помогне на децата да развијат чувство за насоченост на звуците.

7. Пуштајте цедиња со приказни во автомобилот, без слики, за да поттикнете активно слушање.

8. Слушна подготвеност. Помогнете му на детето во развојот на неговите аудитивни вештини охрабрувајќи го да го направи следново: да посегне, да се придвижи кон и да лоцира стимул на бучава. Изберете играчки или производители на звук соодветни на возраста. Отпрвин играчката може да се стави надвор од дофатот на детето. Охрабрете го детето со поставување звучна играчка во собата и тоа само да ја пронајде.

Најважно од сè, секогаш бидете тука за нив, да ги заштитите и да ги пренасочите кон уметноста, до уживаат уште од мали во пишан збор преку аудиокнигите кои може да ги најдете на интернет, преку уметноста за слепи и допирот на многу различни материјали укажувајќи им за нивното име и намена. Верувајте во нив и нивната самостојност. Затоа што тие можат, а вие сте тука за да им укажете за боите на светот и неговата убавина.912

X