Земете лист, моливи и боички и направете дрво на вредности со вашето дете

Улогата на родителите никогаш не е едноставна работа, никој не ни дава детален прирачник за тоа како да бидеме родители. Со текот на времето, всушност, научивме дека совршени мајки не постојат, и напротив, со нашите грешки и нашата несигурност можеме да израснеме среќни и свесни деца.

Покрај безусловната љубов што им ја даваме на нашите деца, постои и нешто друго што треба да го земеме предвид: вредностите. Всушност, тие претставуваат внатрешна основа на животот на секој од нас, и нашето право и должност е да ги научиме децата што се вредностите.

Во овој контекст, дрвото на вредностите доаѓа при рака и е корисна, забавна и едукативна алатка што можеме да ја интегрираме во образованието на нашите деца, уште од првите години на животот. Валиден сојузник што ги зема предвид не само развојот на јазикот, автономијата и комуникацисиките вештини, туку овозможува и вистинско значење на вредностите што се пренесуваат на децата.

Дрвото на вредностите е една од оние активности што има уште поголема вредност доколку се спроведе во заедницата. Ова им овозможува на децата да научат да соработуваат уште додека се мали. Сепак, можете да ја искористите оваа алатка за да поминете време со своите деца.

Направете цртежи со вашите деца, по еден за секоја вредност или мали бајки што можат да ги идентификуваат. Штом ќе го направите тоа, охрабрете ги децата да направат свое дрво на вредности, преку слики и приказни што ги создале. Нивната задача ќе биде да ги подредат вредностите од најважни до најмалку важни според нивната гледна точка.

Овој дел е најинтересен и ќе бара директно учество од ваша страна: слушнете ги мислењата на вашите деца, преговарајте и разговарајте со нив за приоритетите што им ги дале на нивните вредности. Ова е важен момент за малите деца затоа што ќе почнат да се соочуваат со вредностите и принципите со целосна автономија.

Извор912

X