На овој начин успешно се комбинираат зачувувањето на животната средина и поддршката за образование на најмладите.

Студиото за дизајн „ЛУО“ од Кина смислило интересно решение за рециклирање на напуштените велосипеди. Претворени во големи метални предмети со крилја, тие стануваат движечки библиотеки за деца. Така се зачувуваат природата и животната средина, а децата се насочуваат кон читањето книги, односно едукацијата и образованието.912

X