Покажувањето со прст (показалец) кон детето и изразување чувство на лутина кон него поради стореното речиси секогаш предизвикува вкрстени раце, т.е. одбранбен став кај детето поради чувството на деградирањето на неговата личност. Исто е и со тонот и висина на гласот. Викањето само ја уништува пораката што му ја упатувате. Со детето разговарајте тивко, така ќе ги слушне зборовите, а не само вашиот глас.

Прочитајте повеќе на овој ЛИНК.912

X