Не барајте од детето да ви надомести за сè што сте направиле за него. Вие сте му дале живот, како би можело да ви се оддолжи за тоа? Детето ќе ѝ даде живот на друга личност, таа на трета… тоа е неповратниот закон на благодарноста“, Јануш Корчак.

Прочитајте повеќе на овој ЛИНК.912

X