Бидејќи математиката не е лесна за некои ученици, не е лошо да се почне да се подготвуваат децата од предучилишна возраст.

Терминот предматематички вештини се однесува на низа знаења, факти и процедури кои децата ги стекнуваат пред да тргнат на училиште, а кои ќе им требаат за да ја разберат математиката. Детето на предучилишна возраст учи за: односите во просторот (внатре – надвор, горе – долу, долу – горе), односите на предметите (поголеми – помали, лесни – тешки), својствата на предметите (тврдо – меко, топло – ладно), количина и концепт на број (броење, пребројување, сврзувачки број и количина).

Сето ова знаење децата го стекнуваат преку игра, а ние ви даваме неколку предлози за игри кои можете да ги направите со вашето дете од педагошки неструктурирани материјали.

Геометриски фигури

Заедно со детето нацртајте геометриски фигури на хартија и исечете ги. Подгответе 4 сада на кои ќе залепите картички со исечени прозорци во форма на геометриски фигури. Задачата на детето е да вметне одредена геометриска фигура низ прозорците и да ја именува. Преку оваа игра детето стекнува знаења за геометриските форми, учи да ги препознава, именува и класифицира.

Броење

За оваа игра ви треба рамна површина и дрвени штипки. Со помош на детето напишете ги броевите на основата и ознаките. Задачата на детето е да го препознае бројот на таблата, да го именува и да ја погоди штипката со бројот.

Собирање

За оваа игра потребни ви се пластични шишиња со капачиња на кои заедно со детето ќе пишувате бројки и карти на кои ќе нацртате одредена количина. Задачата на детето е да ја преброи дадената сума од картичката и да додаде конкретен број на таа сума. На овој начин ги поттикнувате децата да го научат концептот број и да ги поврзат бројот и количината.

Низи

За оваа игра ви треба кутија, 4 стапчиња, конец, штипки и картички на кои заедно со детето ќе ги напишете бројот и количината. На кутијата ќе ставите стапчиња и конец. Откако ќе ги креирате картичките, ќе му поставите неколку задачи на детето, на пример, составете серија од 1 до 10; наредете ја низата од 10 до 1; направете низа од 3 до 7; наредете секвенца од 8 до 4 итн. Задачата на детето е со дрвени штипки да ги стави картичките на конецот според поставената задача.

Важно е овие активности да ги спроведувате преку игра со вашето дете и да ги направите позитивно, релаксирачко искуство за детето. Броевите и математиката се важен аспект од нашиот живот, затоа охрабрете ги децата, охрабрете ги и пофалете ги да го поттикнат нивниот интерес за овој начин на учење преку игра.

Извор912

X