Руската блогерка Наталија Хухтаниеми веќе неколку години живее во Финска. Таму поминала низ процесот на запишување дете во прво одделение и открила што мора да знаат првачињата.

Децата во Финска почнуваат прво одделение кога ќе наполнат седум години. Пред тоа треба да посетуваат подготвителен час кој наликува на овдешните предучилишни установи. На часот, децата преку игра ги запознаваат буквите и бројките и учат самостојност.

-Воспитувачите во градинката, каде што започнува подготвителниот час, најчесто соработуваат со наставниците од подрачните училишта, па децата од предучилишна возраст ги посетуваат училиштата и таму се запознаваат со училишниот живот – споделила Хухтаниеми.

Родителите на идните првачиња во Финска на почетокот на јануари треба да поднесат електронска пријава за упис во прво одделение. Во неа тие мора да го изберат училиштето кое е најблиску до нивниот дом и да го наведат предметот на духовно образование што детето ќе го посетува. Се нудат лутеранство, католицизам, ислам или етика.

-На почетокот на пролетта се носи одлука за запишување на дете во прво одделение, по што во училиштето се одржува ориентациски настан за идните ученици и нивните родители. Тој настан трае еден и пол до два часа. Децата и родителите се запознаваат со наставниците и наставата – објаснила Хухтаниеми.

Идните првачиња обично ги знаат буквите, но не знаат да читаат

Развојот на детето се следи во подготвителниот клас, а по потреба таму се тестираат и децата од предучилишна возраст. Од нив се бара да завршат мала задача, на пример, да слушаат текст и да одговорат на прашања, или да кажат што гледаат на понудената слика. Ако рутинските проверки откријат нешто невообичаено во развојот на детето, лекарот или наставникот го упатуваат родителот со детето кај логопед или специјалист за дефектологија.

Хухтаниеми навела што точно треба да може да прави прваче во Финска:

-Да ​​биде без родители во текот на училишниот ден и да верува на возрасен кој се грижи за него во тоа време. Тоа може да биде наставник, дефектолог, асистент…
-Да се грижи за своите работи (отворање и затворање на училишната чанта, пакување книги и додатоци во неа, завршување на домашната задача).
-Да ги земе предвид чувствата на друга личност, односно да има основни социјални вештини, да може да комуницира и да биде подготвено за работа во група.
-До училиштето може да се стигне пеш или со велосипед. Ако детето користи училишен автобус, мора да знае кога тргнува автобусот и каде е постојката.
-Основите на хигиенските правила. На пример, детето мора да знае дека мора да ги мие рацете по нужда и пред јадење. Детето мора да знае и како да се однесува за време на ручекот.
-Независно облекување и соблекување и врзување врвки на чевли. Ако детето не знае да врзува врвки, мора да има чевли без врвки.

Кога станува збор за академски знаења, децата во Финска обично ги знаат буквите до прво одделение, но не мора да знаат да читаат. Знаат броеви, односно знаат да бројат до 20 и назад, а решаваат и едноставни задачи за собирање и одземање. Децата, исто така, генерално знаат да пишуваат букви и бројки и да разликуваат основни форми и бои.

-Главниот совет на финските наставници и психолози до родителите на првачињата е: Не грижете се ако вашето дете не може да направи ништо од горенаведеното. Оди на училиште за да научи – заклучила блогерката.

Извор912

X