Детството ја поставува основата за остатокот од животот. Работите што ги паметиме, луѓето што ги запознавме, активностите и животните настани стануваат дел од нашите убави спомени од детството, а здравото детство води до подобар квалитет на живот во зрелоста. Детството има големо влијание врз физичкиот и психолошкиот развој на децата.

Имено, среќните деца прераснуваат во здрави, добро приспособени и успешни возрасни. Од друга страна, негативните искуства од детството може да имаат негативни ефекти врз здравјето. Детството во кое доминираат негативни емоции може да резултира со лошо ментално здравје, зголемена депресија и посериозни здравствени проблеми.

Придобивките од растењето со радосни искуства од почетокот на животот се подобро физичко и ментално здравје, помалку проблеми во однесувањето, подобри академски перформанси, поголема креативност, подобри вештини за решавање проблеми, подобри социјални вештини, самодоверба, издржливост, подобро здравје во зрелоста и поголемо задоволство од животот.

Но, што всушност ја одредува долгорочната среќа на нашите деца?

Дали е тоа генетиката, животната средина или воспитувањето? Добрите гени можат да го доведат детето во подобра позиција да ужива во семејниот живот, но родителството и околината во детството, исто така, можат да влијаат врз тоа дали детето ќе порасне во среќна личност. Не можеме да ја промениме генетиката (сè уште), но годините на револуционерни истражувања откриле неколку различни начини за воспитување среќни, здрави деца.

Како што објаснуваат психолозите, среќните деца имаат топли, чувствителни родители кои внимаваат на нивните чувства. Имено, топлото и сплотено родителство е еден од најсилните показатели за среќно детство. Децата имаат тенденција да развијат сигурни приврзаности кои се поврзани со многу позитивни резултати подоцна во животот.

Покрај тоа, на децата им треба валидација на нивните чувства и да научат како да се справат со своите емоции за среќно детство. Среќните деца имаат и добри меѓучовечки односи. Како што објаснуваат психолозите, среќата може да се најде во позитивните односи со добри пријатели или членови на семејството.

Детската перцепција за среќа е под силно влијание на нивните блиски односи со врсниците и родителите, а примањето пофалби од пријателите или семејството помага да се промовираат добри чувства. Покрај тоа, за среќно детство, на детето му треба добар пример со силни животни вредности од кои може да научи.

Извор912

X