Самоувереното дете е отворено, љубопитно, оптимистично, полно со самодоверба. Се вклопува во друштвото на своите врсници, лесно се спријателува, не се плаши да ги покаже своите слабости, расте со оптимизам и доверба во себе и околината. Татковците што воспитуваат самоуверени деца најчесто се препознаваат по следните навики:

Овозможуваат безбедна средина

Татковците што воспитуваат самоуверени деца обезбедуваат безбедна и стабилна средина, која им помага на децата да се чувствуваат удобно и да имаат рутина.

Тие го разбираат детето

Татковците се пример за децата. Затоа мора да се однесуваат одговорно. Можат да бидат соодветен пример за децата ако се однесуваат учтиво, ако покажуваат разбирање и емпатија и ако се одговорни.

Го мотивираат детето

Татковците треба да ги мотивираат децата за да бидат проактивни и да преземаат ризици. Децата на тој начин добиваат шанса да учат од сопствените грешки и да градат самодоверба.

Покажуваат ентузијазам

Таткото никогаш не треба да ја игнорира потребата на детето за игра. Важно е да покажете ентузијазам и да му се придружите на детето во неговите омилени активности.

Разговараат и слушаат

Разговорот е двонасочна комуникација. Освен што треба да внимаваат што зборуваат пред децата, татковците треба да се трудат да го слушаат детето и да ги потврдат неговите чувства, како и да му помогнат да ги надмине тешкотиите.

Ги охрабруваат децата

Татковците не треба да ги ограничуваат децата. Тие треба да ги охрабруваат и поттикнуваат децата, како и да им дадат простор за раст и развој.

Извор912

X