Секој може да погреши, но само личноста што е сигурна во себе може да каже: „погрешив“ и „жал ми е“. Научете го детето во 3 чекори да ја исправи грешката:

1. Препознавање на грешката со чувство на одговорност, а не со обвинување.
2. Помирување со грешката со извинување на личностите што се навредени или повредени.
3.Решение на проблемот, кога е можно. Со заеднички сили дојдете до разрешување на ситуација.

Прочитајте повеќе на овој ЛИНК.912

X