Децата се искрени и преку некои нивни изјави откриваат многу повеќе отколку што може да се забележи на прв поглед. Игнорирањето на овие изјави може да има долгорочни последици за нивниот развој. Ова се седумте реченици на децата кои родителите не треба да ги игнорираат.

„Не сум доволно паметен/а“

Отфрлањето на овој коментар може да ја зголеми самодовербата на децата. Можеме да ги охрабриме со фокусирање на нивните силни страни, напори и други способности.

„Мразам да читам“

Занемарувањето на овој став кон читањето може да го спречи образовниот развој. Со наоѓање теми што ги интересираат или со заедничко читање, можеме да поттикнеме љубов кон книгите кај децата.

„Не можам да го направам тоа“

Игнорирањето на изразите на беспомошност може да доведе до недостиг на упорност. За да им ги олесниме работите, можеме да обезбедиме поддршка и да ги водиме низ задачите, чекор по чекор.

„Никому не му се допаѓам“

Игнорирањето на таквите коментари може да го влоши чувството на осаменост. Треба да поттикнеме отворени разговори за пријателствата и да ги научиме децата како да градат здрави односи.

„Тоа не е фер“

Непочитувањето на чувството за правда може да направи децата да се чувствуваат запоставени или игнорирани. Зборувањето за нивните грижи и почитувањето на нивните чувства е многу важно.

„Се плашам“

Игнорирањето на нивните стравови може да ја зголеми анксиозноста. Клучот е да се зборува за работите што им предизвикуваат анксиозност и за стратегиите за справување со неа.

„Зошто не смеам?“

Неодговарањето на таквите прашања може да доведе до бунт или конфузија. Треба да ги објасниме причините за правилата и ограничувањата, на начин соодветен на возраста на децата.

Извор912

X