И покрај традицијата, сè повеќе наставници одбиваат да им даваат домашни задачи на учениците, во уверување дека се работи за непотребен стрес. Сметаат дека на децата што имаат тешкотии со извршувањето на домашните задачи тоа им создава фрустрации и збунетост и се поставува прашањето колку тој концепт носи добро во образованието.

Зачестена практика

Давањето домашни задачи е дел од образованието стотици години. Хорас Ман и имплементацијата на неговата идеја за образование придонеле домашната задача да ја добие улогата што ја има денес. Со оглед на таа поврзаност, наставниците не ја доведувале во прашање нејзината корист до неодамна, кога почнале да забележуваат дека домашната задача не им донесува доволно добро на децата за тој концепт да продолжи да се применува. Причина за тоа е што децата понекогаш не го сфаќаат материјалот на наставата целосно, а дома немаат систем на поддршка, па стануваат анксиозни и губат интерес за учење. Во случајот со деца што имаат систем на поддршка дома, фрустрацијата околу неразбирањето на материјалот се претвора во испади на незадоволство од домашните членови. Тоа доведува до семејни конфликти и стрес.

Ограничена предност на концептот

Американскиот експерт за образование Алфи Кон смета дека постојат предности на домашните задачи кога се во прашање стандардизираните тестови. Меѓутоа, со оглед на тоа дека не нудат верен приказ на знаењето, користа од стандардизираните тестови не држи вода.

Промена на перцепцијата за домашните задачи

Истражувањето на Кон, кој го напишал делото „Митот за домашната работа“, ги истакнува многубројните недостатоци на домашните задачи. Тој смета дека кога децата не поминуваат голем дел од своето слободно време на задачи, имаат поголема љубов кон учењето, помалку запаѓаат во конфликти со семејството и постигнуваат подобри резултати на тестовите. Многу стари наставници се согласуваат со тие ставови. Родителите се поделени, а има сè повеќе од оние што ги забележуваат придобивките од отстранувањето на домашните задачи за нивните деца. Според „Форбс“, домашната задача со цел повторување на наученото на училиште нема смисла, ниту носи долгорочни предности. Истражување покажува дека укинувањето на домашните задачи нема никакво влијание врз училишниот успех.

Меѓутоа, кога наставниците би имале алатки за одредување посебни задачи надвор од наставата, кои би ги зајакнале учењето и креативноста кај децата, домашната задача од таков тип би можела да биде корисна. Додека тоа не стане реалност, совесните и прогресивни наставници и натаму ќе бараат начини на кои ќе ги мотивираат и правилно стимулираат децата на учење и ширење на знаењето.

Извор912

X