На намалувањето на самодовербата многу влијае и споредувањето со другите врсници. Се смета за нормално детето на претшколска возраст да има повисока самодоверба, се разбира, без претерување.

Прочитајте повеќе на овој ЛИНК.912

X