„Како можеме да им зборуваме на своите деца за самопочит, а притоа себеси да си го скратуваме секое задоволство и да се претвориме своеволно во некаква жртва за која кога-тогаш ќе ги обвинуваме истите деца кои денес ги подучуваме какви треба да бидат“, Наташа Јукиќ, асистент во настава со деца со тешкотии

Прочитајте повеќе на следниов ЛИНК912

X