„Не зборувајте пред детето никогаш, ама никогаш, ништо, ама баш ништо негативно за учителот зашто само така ќе го научите на добрина, љубезност, разбирање и да го презира озборувањето“, Убавка Бутлеска, училиштен педагог.

Прочитајте повеќе на овој ЛИНК.912

X