Владата на денешната седница заклучи дека по престанувањето на вонредната состојба остануваат во сила мерките со кои се ослободуваат од работните обврски родителите што имаат деца до 10-годишна возраст или активно четврто одделение, хронично болните лица и бремените жени, самохраните родители, како и родителите на деца со попреченост кои ја користат услугата дневен центар.912

X