Вербата во себе како родител е исто така мошне значаен фактор во развивањето на довербата кај детето бидејќи детето чувствува дека личноста што се грижи за него во првиот период, а најчесто тоа е мајката, има доверба во себе.

Прочитајте повеќе на овој ЛИНК.912

X