Длабоко во нас, сите знаеме дека на детето треба да му обезбедиме: љубов, разбирање, почит, трпеливост, слобода на движење и истражување, граници, доследност. Тоа го знаевме и пред 10, и пред 50, и пред 300 години. Ако го знаевме тоа порано, зошто одеднаш не е доволно добро? Децата беа среќни и задоволни и пред да бидат создадени книгите за образованието и воспитанието и пред да постојат наставниците, педагозите, психолозите.

Прочитајте повеќе на овој ЛИНК.912

X