Професорката по логопедија Јелена Глигора-Сегеди открива со какви проблеми најчесто се соочуваат децата што доаѓаат кај неа на процена. Како што објаснува, најчести се нарушувањата на артикулацијата, развојните јазични нарушувања и дислексијата.

„Практиката и истражувањата ни покажуваат дека наведените, но и многу други јазично-говорни нарушувања, како што е апраксијата, како и нарушувањата на социјалната комуникација, во последните години се во пораст. Причините за тоа се многубројни и незанемарливи, а ние како логопеди се трудиме да ја сензибилизираме јавноста за потребата од поттикнувањето на развојот на јазикот и говорот, спречување на можните тешкотии и раното откривање на отстапувањата, со цел навремено вклучување на терапијата“, објаснила таа.

„Исто така, важно е да се напомене дека терапевтските ефекти понекогаш се забележуваат многу брзо, но најчесто потребна е трпелива, долготрајна, систематска и редовна соработка меѓу логопедот, детето и родителите за да се постигне целосниот потенцијал што го очекуваме“, додава Глигора-Сегеди, која објаснува и како всушност изгледа првиот преглед кај логопед.

Како што вели таа, логопедскиот преглед треба да биде пријатен, детален, сеопфатен и да детектира можни отстапувања. Оценувањето трае приближно 90 минути и вклучува собирање анамнестички податоци и процена на развојот на комуникацијата, разбирањето на јазикот и јазичното изразување во сите јазични компоненти.

Ова првенствено вклучува процена на гласот и темпото на говор и/или процена на вештините за читање и пишување, со наменски конструирани (најчесто сликовити) материјали, како и употреба на сите достапни стандардизирани логопедски тестови, од кои многу се сликовити или содржат интересни и прифатливи играчки за децата.

„По завршувањето на процената, резултатите им се презентираат на родителите, како и дијагнозата и укажувањето на терапијата во контекст на времетраење и динамика, и ги советуваме за начините за поттикнување на комуникацијата и јазично-говорниот развој, или ги упатуваме до сите моментално потребни форми на помош“, додава професорката по логопедија.

Извор912

X