„Светот на Биби“ почна со уписи за онлајн-наставата „Бибиверзум“. Имате можност да се пријавите за бесплатен демо-час кој ќе се одржи в понеделник, вторник и среда периодот од 19:00 до 19:30ч.

Повеќе информации за наставата и за начинот на пријавување на овој линк: https://svetotnabibi.mk/onlajn-shkolo-bibiverzum912

X